Stichting Sport Promotie wordt Sportraad Teylingen

Teylingen heeft vanaf 2021 een eigen Sportraad. Die vervangt de huidige Stichting Sport Promotie Teylingen. De nieuwe stichting vormt de onafhankelijke verbinding tussen sportverenigingen en de gemeente, en geeft gevraagd en ongevraagd advies over het lokale sportbeleid. Daarnaast blijft de nieuwe Sportraad ook de vertrouwde Sportcafés en de Teylinger Sportprijzen organiseren.

Achter de schermen is al geruime tijd gewerkt aan het oprichten van een sportraad. In september 2019 deed de gemeenteraad een oproep aan inwoners voor het oprichten van een sportraad. Meerdere inwoners uit Teylingen reageerden enthousiast en organiseerden een eerste verkennende bijeenkomst. Bestuursleden van Stichting Sport Promotie Teylingen (SPPT) sloten ook aan en gezamenlijk is men tot de nieuwe sportraad gekomen.

Vier pijlers

De Stichting Sportraad Teylingen vanaf 2021 gaat aan de slag met vier pijlers. Het blijft de Sportcafés organiseren, waarbij verenigingen, media, politiek en bedrijfsleven elkaar kunnen ontmoeten. Ook de jaarlijkse gemeentelijke Sportprijzen blijven onder de vlag van de nieuwe stichting. Daarnaast geeft de stichting ook een impuls aan de Teylinger Sporthelden, de topsporters in Teylingen die een sportief voorbeeld zijn voor jong en oud.

Een nieuwe pijler is dat de sportraad het college gevraagd en ongevraagd advies gaat geven over het sport- en beweegbeleid van de gemeente Teylingen. De stichting vertegenwoordigt daarbij de belangen van de sportverenigingen, en is een onafhankelijk adviesorgaan en schakel tussen de gemeente en de aanbieders van sport en bewegen.

Samenstelling sportraad

De sportraad bestaat uit personen die een brede visie hebben op sport- en beweeggebied. Zij vertegenwoordigen verschillende disciplines en komen uit de verschillende dorpskernen in Teylingen, en zijn onafhankelijk. De sportraad wil gaan werken met ambassadeurs die de verenigingen bijstaan bij vragen en problemen waar ze tegenaan lopen. Zij delen dit met de gemeente om te kijken welke antwoorden en oplossingen er zijn.

Het bestuur wordt gevormd door drie leden van de voormalige Stichting Sport Promotie Teylingen (Rob Batenburg (voorzitter) , Peter Rodenburg (secretaris) en Jochem Aalders), aangevuld met nieuwe leden en zogeheten ambassadeurs (Caroline Doesburg, Matthieu van Winsen (penningmeester), Annet van der Putten en Bob van Aken). De ambassadeurs gaan langs bij de verenigingen om daar wensen, knelpunten en andere informatie op te halen.

Samenwerkingsovereenkomst ondertekend

Op woensdag 16 december is de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en de Stichting Sportraad ondertekent. Door de samenwerking vast te leggen in een overeenkomst ontstaat een waardevol en deskundig partnerschap op het gebied van sport en bewegen.

Wethouder Arno van Kempen is blij met de samenwerking: “Sport en beweging zijn niet meer weg te denken uit het dagelijks leven. Daarom hecht de gemeente er belang aan om een langdurige, professionele en duurzame samenwerking aan te gaan. We willen de Sportraad betrekken bij allerlei onderwerpen op het gebied van sport en bewegen. Zo krijgen we belangrijke feedback uit de eerste hand en kunnen we snel schakelen.”

In januari overlegt de gemeente voor het eerst met de nieuwe sportraad. Uiteraard vinden de overleggen voorlopig digitaal plaats.

Voor meer informatie, neem contact op via Info@sportraadteylingen.nl.