Het Sportcafé laat zich infomeren

Tijdens de bijeenkomst hebben wethouder Bas Brekelmans en Willemijn Pas, medewerker Sociaal Domein de plannen aangaande de nog vast te stellen sportnota gepresenteerd, waarbij de aanwezigen werd gevraagd hun input te leveren, dan wel vragen te stellen.

Na het officiële gedeelte was er wederom voldoende tijd en ruimte om elkaar te ontmoeten onder het genot van een hapje en een drankje.