Eerste congres van de sportraad Teylingen succesvol!

Op 7 december 2022 heeft de Sportraad Teylingen haar eerste sportcongres gehouden. Plaats van samenkomst was de Tol in Sassenheim waar verdeeld over vier ruimten workshops van uiteenlopende aard maar allen met de lokale verenigingen en de uitdagingen die daarbij horen als leidraad werden aangeboden. Ondanks de concurrentie van het WK voetbal was de avond goed bezocht op deze voetballoze avond. De inhoud van de workshops was naar tevredenheid van de aanwezigen en de reacties waren zeer lovend.

De Sportraad bestaat uit vrijwilligers die, vanuit betrokkenheid, een gemeenschappelijk belang voor een goed sport- en beweegklimaat voor onze inwoners willen helpen realiseren, onder meer door het organiseren van sportcafés waar verenigingen zich kunnen presenteren en het organiseren van de jaarlijkse Teylinger sportprijzen.

Door het aanbieden van congressen en workshops over actuele zaken hoopt de Sportraad eveneens een positieve bijdrage te kunnen leveren aan het verbinden en versterken van de sport in de gemeente Teylingen.

In de workshops was aandacht voor blessure preventie door Sabine van Oosten, voormalig fysiotherapeut bij Ajax en de Nederlandse Rugby bond en inmiddels actief met Medical Move.

Het JOGG-team dat zich in zet voor een gezondere sport-, buurt- en vrijetijdsomgeving, onder andere door het voedingsaanbod gezonder te maken alsmede  voor thema’s als rookvrij en verantwoord alcoholgebruik binnen de sportvereniging.

Vanuit het sportakkoord zijn er gelden beschikbaar gemaakt waar een aanspraak op kan worden gedaan. Viteylingen zet vitaliteit in Teylingen op één en is de plek waar je moet zijn voor het indienen van aanvragen om jouw gezondheidsplan te verwezenlijken.   

Hans van Egdom van Back to Basics sprak over besturen in een vrijwilligersorganisatie. Je zou kunnen zeggen dat de vereniging wel een positieve impuls kan gebruiken. Waar het vroeger een gegeven was dat men zich voor het leven aan de vereniging verbond en een steentje bijdroeg, vraagt dat in deze tijd meer en specifieke aandacht. Onder invloed van de toenemende individualisering is het creëren van verbondenheid een grotere uitdaging.

Al met al een bijzonder succesvolle en leerzame avond. Er blijven nog voldoende onderwerpen over om aandacht aan te geven. Een volgend congres staat in de planning voor het najaar van 2023.

Geef een reactie