Het Sportcafé laat zich infomeren

Tijdens de bijeenkomst hebben wethouder Bas Brekelmans en Willemijn Pas, medewerker Sociaal Domein de plannen aangaande de nog vast te stellen sportnota gepresenteerd, waarbij de aanwezigen werd gevraagd hun input …